Διακρανιακή Μαγνητική Θεραπεία

 

r-TMS

 Οι καταθλιπτικές διαταραχές είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας. Συγκεκριμένα, 350 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο υποφέρουν από κατάθλιψη. Το 50-80% των ασθενών που πάσχει από μείζονα καταθλιπτική διαταταραχή (ΜΚΔ) υπολογίζεται ότι θα εμφανίσει κατά μέσο όρο τέσσερα επεισόδια κατά τη διάρκεια της ζωής του. Επιπλέον, περίπου το 20-30% των ασθενών με MΚΔ αναπτύσσουν μια χρόνια πορεία της νόσου μειώνοντας την ποιότητα ζωής του πάσχοντα, αυξάνοντας το κόστος για την ψυχιατρικά φροντίδα και τοποθετώντας την κατάθλιψη στην πρώτη θέση ως αιτία αναπηρίας παγκοσμίως. Σύμφωνα με μελέτες, ένα 10%-15% των ασθενών δεν θα βελτιωθούν επαρκώς.

O επαναληπτικός διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός (r- TMS)  στο πλαίσιο της Διακρανιακής Μαγνητικής Θεραπείας αποτελεί μία επιστημονικά έγκριτη και απόλυτα ασφαλή ιατρική θεραπεία χωρίς να χρήζει νοσηλείας ή αναισθησίαςμε λιγότερες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες συγκριτικά με την φαρμακευτική αγωγή ή την ηλεκτροσπασμοθεραπεία. 

Μέσω του θεραπευτικού πηνίου παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα με την μορφή υψηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικών παλμών (5-10Hz) οι οποίοι στη συνέχεια ενεργοποιούν τους νευρώνες του φλοίου μέσω της αποπόλωσης των πυραμιδικών και ανασταλτικών νευρώνων χωρίς ωστόσο να επιφέρουν κάποια Η διέγερση του αριστερού ραχιοπλευρικού προμετωπιαίου φλοιού (l-DLPFC) είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη θεραπεία της κατάθλιψης. 

Νευροπλοήγηση

Η Νευροπλοήγηση (Neuronavigation) στοχεύει στην ασφαλή απεικονιστική καθοδηγούμενη πλοήγηση στην περιοχή του εγκεφάλου. Πέρα από την χρήση της στις εφαρμοσμένες νευροεπιστημές χρησιμοποιείται στην νευροχειρουργική παρέχοντας μεγαλύτερη χειρουργική ακρίβεια, μικρότερη χειρουργική τομή, δυνατότητα  προγραμματισμού του χειρουργείου σε συνθήκες εικονικής πραγματικότητας, πιο σύντομο χρόνο χειρουργείου, μικρότερη παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο και ταχύτερη επιστροφή στην καθημερινή του ζωή, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους επιπλοκών.

Η Νευροπλοήγηση (Neuronavigation) στοχεύει στην ασφαλή απεικονιστική καθοδηγούμενη πλοήγηση στην περιοχή του εγκεφάλου. Είναι ιδιαίτερα οφέλιμη για ασθενείς με ιστορικό ΤΒΙ (Traumatic Brain Injury)/ διάσειση, καθώς μας επιτρέπει να αποφεύγουμε τις υπάρχουσες βλάβες, εξασφαλίζοντας υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας χρησιμοποιώντας 3D εγκεφαλικής χαρτογράφησης παράλληλα με την Διακρανιακή Μαγνητική Διέγερση.

TBS

Το Express TMS (theta-burst) είναι μια ταχύτερη μορφή θεραπείας σε σύγκριση με το πλέον παραδοσιακό επαναληπτικό διακρανιακό μαγνητικό ερεθισμό (r-TMS). Μια συνεδρία με Express TMS χρειάζεται μόνο τρία λεπτά για να ολοκληρωθε ενώ με το rTMS διαρκεί περίπου 20-45 λεπτά.

Και οι δύο διαδικασίες είναι εξίσου αποτελεσματικές και απαιτούν κατά μέσο όρο 30 θεραπείες. Ωστόσο, το Express TMS μειώνει δραστικά το συνολικό χρόνο του ασθενούς στο ιατρείο. Αυτός ο ταχύτερος χρόνος οδηγεί επίσης σε μειωμένο κόστος για τον ασθενή. Μπορεί να επιστρέψει άμεσα στις υποχρεώσεις του και δεν επηρεάζει τις γνωστικες λειτουργίες του ασθενούς.

 

Η βελτίωση των συμπτωμάτων είναι μακράς διαρκείας. Οι ασθενείς δεν χρειάζονται καθημερινή συντήρηση μετά την αρχική θεραπεία.

TMS Services -Greece TMS Center

  • Standard r-TMS: 20-36 sessions, 5 daily sessions/week, up to 9 weeks
  • Neuronavigated TMS
  • Express TMS: 3 minutes TMS with THETA-BURST technology 
  • Intensive therapy TMS
  • TMS combined with CBT / Mindfulness/ HRV

Πάσχετε από κατάθλιψη και κάνατε χρήση αντικαταθλιπτικών χαπιών;

Έχετε δοκιμάσει διάφορα αντικαταθλιπτικά χώρις αποτέλεσμα; Οι ανεπιθύμητες παρενέργειες είναι περισσότερες από οφέλη;

H κατάθλιψη επηρεάζει και ελέγχει  τον τρόπο ζωή σας;

Πάσχετε από ανθεκτική μορφή κατάθλιψης;

Τηλεφωνική επικοινωνία: 2109702557