Γεωργία-Φαίδρα Βιτάλη

Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπεύτρια

Στόχος μου να συμπορευθούμε μαζί σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και ασφάλειας ώστε να ενισχύσεις τα ήδη υπάρχοντα εφόδια σου όπως και να αναπτύξεις νέα με σκοπό να συναντήσεις τις δικές σου φωτεινές πτυχές.Η προσέγγιση μου βασίζεται στο βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο συνδυάζοντας την ιατρική-ψυχιατρική επιστήμη, τις εφαρμοσμένες νευροεπιστήμες, τη γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.

NEW#Coming soon!

NEW#Coming soon!