Κιάρα Κωνσταντινίδου ΒSc(Hons),MSc                               Κλινική και Δικαστική Ψυχολόγος        Ψυχοθεραπεύτρια CBT-oriented  

She is sharing with us that: ”Her appreciation for Mrs Vitali, her connection with the target of the interdisciplinary team of the practice, as well as her substantial devotion and respect for psychotherapy, led her to the current valuable and very pleasant collaboration.”

EL Κατέχει ένα πρώτο πτυχίο στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, όμως η ανάγκη της για επικοινωνία με τους ανθρώπους σε ένα διαφορετικό επίπεδο, κατανόησης και προσφοράς, την οδήγησε στη Μεγάλη Βρετανία όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Ψυχολογία BSc Hons Psychology, Plymouth University), καθώς και το μεταπτυχιακό της στη Δικαστική Ψυχολογία (MSc Forensic Psychology, University of Portsmouth).

Στη συνέχεια επιλέγει να εξειδικευτεί στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία στην Ελλάδα.

Έχει εργαστεί στη Μεγάλη Βρετανία ως ερευνητής ψυχολόγος, εστιάζοντας στην αναπτυξιακή ψυχολογία και έχει προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της τόσο σε κέντρα απεξάρτησης  όσο και σε νοσοκομειακές μονάδες εφηβικής υγείας. Έχει επιπλέον, κλινική εμπειρία στις Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές, σε παιδιά, εφήβους καθώς και ενήλικες. Πλέον εργάζεται ως ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια παρέχοντας τις υπηρεσίες της ατομικά και ομαδικά, στην ελληνική (μητρική), ιταλική (μητρική) και αγγλική γλώσσα (C2).

H εκτίμησή της για την επιστημονικά υπεύθυνη κα Βιτάλη, η σύνδεση που αισθάνεται με το στόχο της διεπιστημονικής ομάδας του ιατρείου, καθώς και η ουσιαστική αγάπη της για την ψυχοθεραπεία, την οδήγησαν στη παρούσα, πολύ ευχάριστη και σημαντική για εκείνη, συνεργασία.  

Στόχος των συνεδριών, είναι να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας ώστε ο ενδιαφερόμενος, συνεργατικά με τη θεραπεύτρια, να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τις σκέψεις και τις συμπεριφορές του και να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές που θα διευκολύνουν τη καθημερινότητά του.

EN She first studied journalism in Greece,however, her wish to communicate with people within a more supportive dimension, led her to the United Kingdom where she completed her BSc in Psychology (Plymouth University) as well as her MSc in Forensic Psychology, University of Portsmouth. 

Afterwards, she decides to specialise in Cognitive Behavioural Therapy in Greece. 

She has worked in Great Britain as a research psychologist, focusing on developmental psychology and she has also been a voluntary worker in rehabiltation centers as well as in adolescent health care units.

Furthermore, she has clinical experience in neurodevelopmental disorders on children, adolescents and adults. She currently works as a psychologist-psychotherapist providing mental health services individually or in a group, in Greek, Italian and English

The fundamental purpose of her sessions is to create a supportive relationship between the therapist and the individual, based on confidence and safety. The individual, in cooperation with the therapist, will manage to understand and explain their own thoughts and behaviors in order to implement the essential alterations, which will facilitate and improve their everyday life.

IT Dopo un diploma in Giornalismo, conseguito ad Atene, il suo bisogno di comunicare con le persone su un altro piano, potendo offrire supporto e comprensione, la porta in Gran Bretagna, dove consegue una laurea in Psicologia (BSc Hons Psychology, Plymouth University), e un master in Psicologia Forense (MSc Forensic Psychology, University of Portsmouth).

In seguito, decide di specializzarsi in terapia cognitivo-comportamentale presso l’Istituto di Ricerca e Terapia Comportamentale di Atene.

In Inghilterra ha lavorato come psicologa ricercatrice nel campo della psicologia dello sviluppo, mentre in Grecia ha completato uno stage presso il centro di una riabilitazione per tossicodipendenti e uno stage presso il consultorio di psicologia dell’adolescenza dell’Ospedale per l’infanzia di Atene. Inoltre ha acquisito esperienza clinica su i disturbi del neurosviluppo nei bambini, negli adolescenti e negli adulti.

Attualmente lavora come psicologa-psicoterapeuta ofrendo i propri servizi a livelo individuale e di gruppo, in greco, italiano e inglese.

Il suo apprezzamento per la responsabile scientifica e fondatrice del ‘’Greece TMS Center’’ signora Vitali, la comunione di obietivi terapeutici con il team interdisciplinare della clinica, e inoltre la sua profonda dedizione alla psicoterapia, l’hanno portata all’ attuale importante per lei, collaborazione.

Scopo delle sue sessioni è aiutare la persona interessata a esplicitare i propri pensieri e comportamenti attraverso la creazione di un rapporto di fiducia e sicurezza, con il fine ultimo di attuare quei cambiamenti che miglioreranno la qualità della sua vita quotidiana e di relazione.