Νέα πρωτοπόρα τμήματα

Εξειδικευμένο ΛΟΑΤΚΙ Τμήμα

”Πρόσβαση. Ασφάλεια. Ελευθερία”

Θεωρώντας απαραίτητο το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό του κάθε ατόμου και την πρόσβαση στην θεραπεία, με το εξειδικευμένο τμήμα μας για ΛΟΑΤΚΙ άτομα στοχεύουμε να δημιουργήσουμε ενα ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορούν να εκφράστουν βιώματα σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου αλλά που επηρεάζουν όλο το φάσμα της ζωής.
Ακολουθώντας την επιβεβαιωτική, μη επικριτική προσεγγιση και τα εργαλεία της γνωσιακής συμπεριφορικής προσέγγισης δημιουργούμε το πλαίσιο ώστε να αναπτυχθεί η θεραπευτική σχέση και συμμαχία που θα επιτρέψει στον θεραπευόμενο να αντιμετωπίσει προβλήματα και δυσκολίες που προκύπτουν σε επίπεδο κοινωνικών σχέσεων, οικογένειας, εργασίας και να ενδυναμωθεί κατα την διάρκεια αυτή.

Εξειδικευμένο Τμήμα
Εφαρμοσμένης Αθλητικής Ψυχολογίας και Αύξησης Απόδοσης

 ”Ετοιμότητα. Απόδοση. Ανθεκτικότητα.”

Προσφέροντας επιστημονική καθοδήγηση σε υγιείς αθλητές ή άτομα που στοχεύουν στην υψηλή απόδοση, το κέντρο μας ξεκινά ένα τμήμα που επικεντρώνεται στη διδασκαλία στρατηγικών βάσει των οποίων, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιτύχει την μέγιστη απόδοση στον τομέα του και οι οποίες βασίζονται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους της εφαρμοσμένης αθλητικής ψυχολογίας. 
Η αθλητική ψυχολογία είναι ένα επιστημονικό και επαγγελματικό ρεύμα γνώσης που εστιάζει στις διάφορες διαστάσεις της αθλητικής συμπεριφοράς. Ο γενικός προσανατολισμός του επιστημονικού κλάδου είναι να περιγράψει, να εξηγήσει, να προβλέψει, και να αναπτύξει επεμβατικές μεθόδους, να τροποποιήσει την οργανωμένη και σκόπιμη συμπεριφορά στον αθλητισμό, βασισμένη στην εμπειρική έρευνα και τα ηθικά πρότυπα. Η εστίαση μπορεί να είναι στις διαφορετικές ψυχολογικές διαστάσεις (δηλ. διαστάσεις συναισθηματικές, γνωστικές ή αισθητικοκινητικές). Συνεπώς, η σωματική δραστηριότητα μπορεί να είναι ανταγωνιστική, ψυχαγωγική, και δραστηριότητα αποκατάστασης και οι συμμετέχοντες μπορούν να εμπλακούν σε ποικίλες δραστηριότητες και ασκήσεις.
Η επιδίωξη της προσέγγισης “Πρωταθλήτρια Σκέψη” απαιτεί σκόπιμη έμφαση στην προετοιμασία, την εκτέλεση και την αναθεώρηση σε όλες τις προσπάθειες, και όλα μέσα σε μια κουλτούρα αριστείας.  
Αφορά άτομα που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοση, την αντοχή στο στρες, τη βελτίωση επίλυσης προβλημάτων. Στόχος μας είναι ο ενδιαφερόμενος να αναπτύξει και να διευρύνει τις δεξιότητες του και τα γνωσιακά του εφόδια στον επαγγελματικό ή προσωπικό του μαραθώνιο. 
Η συγκεκριμένή τεχνική αφορά υγιή άτομα που στοχεύουν σε:
-Μείωση άγχους λόγω καθημερινών στρεσσογόνων ερεθισμάτων και αύξηση ψυχικής ανθεκτικότητας.
-Αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας π.χ. πρωταθλητές, μουσικοί, επιχειρηματίες, φοιτητές, γονείς.
-Αύξηση ελέγχου συναισθηματικής δυναμικής.
Ο επικεφαλής του εξειδικευμένου τμήματος μας φέρει πολυετή κλινική εμπειρία ενώ έχει επιτελέσει επί 12 ετίας επικεφαλής σε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα, διεθνώς, αθλητικά κέντρα ενδυνάμωσης και προπόνησης πρωταθλητών της formula 1 χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη μέθοδο.