Νέα τμήματα

Τμήμα ΛΟΑΤΚΙ

”Πρόσβαση. Ασφάλεια. Ελευθερία”

Θεωρώντας απαραίτητο το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό του κάθε ατόμου και την πρόσβαση στην θεραπεία, με το εξειδικευμένο τμήμα μας για ΛΟΑΤΚΙ άτομα, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορούν να εκφράστουν βιώματα σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου.
Ακολουθώντας την επιβεβαιωτική, μη επικριτική προσεγγιση και τα εργαλεία της γνωσιακής συμπεριφορικής προσέγγισης δημιουργούμε το πλαίσιο ώστε να αναπτυχθεί η θεραπευτική σχέση και συμμαχία που θα επιτρέψει στον θεραπευόμενο να αντιμετωπίσει προβλήματα και δυσκολίες που προκύπτουν σε επίπεδο κοινωνικών σχέσεων, οικογένειας, εργασίας και να ενδυναμωθεί κατα την διάρκεια αυτή.

Τμήμα Συμβουλευτικής Γονέων

‘Επικοινωνία. Σεβασμός. Κατανόηση.”

Η οικογένεια λειτουργεί ως μια ομάδα με τη δική της δομή και κανόνες. Η φροντίδα για τη διάπλαση μιας υγιούς προσωπικότητας με υπόβαθρο τη συναισθηματική ισορροπία είναι εξίσου σημαντική όπως η εκπλήρωση των βιολογικών αναγκών του παιδιού.

Στοχεύει σε:

-Eξομάλυνση δυσεπίλυτων ζητημάτων μεταξύ γονέα και παιδιού. Πέρα από κάθε δυσκολία τα παιδιά έχουν ανάγκη να αισθάνονται τους γονείς συμμάχους και όχι αντιπάλους. 

-Διαχείριση πιθανών συγκρούσεων και βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ του γονέα και του παιδιού. Με άξονα μια ειλικρινή, ζεστή και αρμονική σχέση στην οποία και οι δύο πλευρές (γονέας – παιδί) θα μπορούν να κατανοήσουν και να σεβαστούν τις ανάγκες του άλλου.

Συνεπώς, θα μπορείτε:

  • Να αναγνωρίσετε πτυχές του δικού σας χαρακτήρα καθώς και συμπεριφορές που ενδεχομένως σας δυσκολεύουν και θέλετε να τροποποιήσετε.
  • Να διεκδικείτε τις ανάγκες σας όταν αυτές παρεμποδίζονται από την στάση του παιδιού σας.
  • Να χτίσετε μία αρμονική και ουσιαστική σχέση με το παιδί σας.
  • Να βοηθήσετε το παιδί σας να λύνει τα προβλήματά του.
  • Να διαχειρίζεστε και να επιλύετε τυχόν συγκρούσεις με το παιδί σας μέσα από το διάλογο και την επικοινωνία.
  • Να αποτελείτε πρότυπο για το παιδί σας ώστε να ακολουθεί τις αξίες σας.

Απευθὐνεται σε:

– Οικογένειες ή ζευγάρια με παιδιά που αναζητούν υποστἠριξη για τη βελτίωση των σχέσεων τους.

– Zευγάρια που σκοπεύουν να προχωρήσουν σε υϊοθεσία ή αναδοχή. 

Αντιμετωπίζετε διαζύγιο, πένθος, σοβαρό πρόβλημα υγείας, πρόβλημα συμπεριφοράς του παιδιού, δυσκολίες σχολικής προσαρμογής;

”Η επικοινωνία για τις σχέσεις είναι ότι η αναπνοή για την ζωή.”

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας ώστε να προγραμματίσουμε μια δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη για εσάς.

Υποστηρίζεται στην Ελληνική, Σουηδική, Αγγλική, Ιταλική γλώσσα διά ζώσης ή εξ’αποστάσεως. Η συχνότητα και ο αριθμός των συνεδριών καθορίζονται από το αίτημα και τη κάθε περίπτωση μεμονωμένα.