Τα ζευγάρια διανύουν ένα κύκλο ζωής που περιλαμβάνουν τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η περίοδος που βιώνει την ρομαντική σχέση και είναι πριν το γάμο, το δεύτερο στάδιο είναι ο γάμος και το τρίτο στάδιο είναι η γέννηση παιδιών. Όπως και να έχει σε κάθε περίοδο ή στάδιο που βρίσκεται και εξελίσσεται η σχέση, το ζευγάρι θα περάσει κάποιες δυσκολίες και περιόδους κρίσης. Η συμβουλευτική ζεύγους και οικογένειας απευθύνεται στα ζευγάρια και στις οικογένειες που θέλουν να βοηθηθούν και να ωριμάσουν μέσα από την σχέση και να εξελιχθούν οι ίδιοι και η σχέση τους σε ένα υγιές πλαίσιο. Στόχος είναι η επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν και η βελτίωση της επικοινωνίας με προτεραιότητα την αποδοχή κοινής ευθύνης και κοινής προσπάθειας επίλυσης προβλημάτων. Μέσα από την θεραπευτική διαδικασία ο ασθενής θα μπορεί να επανεξετάσει τις αντιλήψεις του σχετικά με την αγάπη , τις συντροφικές σχέσεις, θα αυξήσει την αυτογνωσία του και την επίγνωση συναισθημάτων και θα τροποποιήσει τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές μέσα στη σχέση.

Αρχικά, προγραμματίζονται κοινές συνεδρίες για να παρατηρηθούν οι αλληλεπιδράσεις των συντρόφων και μελών της οικογένειας και μετέπειτα ακολουθεί ατομικές συνεδρίες για να συζητηθούν θέματα που μπορεί για κάποιον να είναι δύσκολο να αναφέρει στις κοινές συνεδρίες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αποκτηθεί σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ θεραπευόμενου με θεραπευτή και να αποκτηθούν δεξιότητες επικοινωνίας και να επαναπροσδιοριστεί η σχέση και οι ρόλοι μέσα στη οικογένεια για να είναι λειτουργικoί.