Η Σωματική Ψυχοθεραπεία είναι μια θεραπευτική προσέγγιση που εστιάζει στη σχέση νου – σώματος. Λαμβάνει υπόψη τη σωματική διάσταση της ψυχολογίας του ατόμου και απομακρύνει σωματικά και ψυχικά εμπόδια που σταματούν την εξέλιξη και την εκπλήρωση των επιθυμιών του.

Παράλληλα με την επίγνωση που αποκτά για τη ζωή και τις σχέσεις του έρχεται σε επαφή με τον τρόπο που βιώνει συναισθηματικά και σωματικά τις διάφορες καταστάσεις και διευρύνει τη συνειδητότητα του. Μέσα από την συμμετοχή του σώματος η θεραπεία γίνεται μια άμεση και ολοκληρωμένη εμπειρία.

Οι συνεδρίες βασίζονται στη θεραπευτική σχέση και στοχεύουν να μετασχηματίσουν πλευρές της προσωπικότητας και πεποιθήσεις που μας κρατούν περιορισμένους/ες. Σταδιακά το άτομο συνδέεται βαθύτερα με τον εαυτό του, μαθαίνει να εμπιστεύεται και να εκφράζει τα συναισθήματα του βιώνοντας τη ζωή με χαρά και πληρότητα.