Πρώτο και μοναδικό τμήμα ψυχοθεραπείας για καλλιτέχνες

Η Σωματική Ψυχοθεραπεία είναι μια ολιστική θεραπευτική προσέγγιση που εστιάζει στη σχέση νου – σώματος. Φέρνει επίγνωση στον τρόπο βιώνει το άτομο τη ζωή και τις σχέσεις του και απομακρύνει τα εμπόδια που σταματούν την εξέλιξη και την εκπλήρωση των βαθύτερων επιθυμιών του.

Παράλληλα με γνωστικές διεργασίες ενεργοποιεί τη συμμετοχή του σώματος προσφέροντας μια ολοκληρωμένη θεραπευτική εμπειρία. Το άτομο έρχεται σε επαφή με τα συναισθήματα, τα όρια και τις ανάγκες του και σταδιακά εκφράζεται με μεγαλύτερη ελευθερία. Συνδέεται με πτυχές του εαυτού του και μεταμορφώνει ο, τιδήποτε δεν εξυπηρετεί τη ζωή του στο παρόν.

Καλλιτέχνες και άτομα που ασχολούνται με το σώμα τους ή έρχονται σε επαφή με κοινό μπορούν να ωφεληθούν από τη μέθοδο της Σωματικής Ψυχοθεραπείας επιτρέποντας τη σύνδεση με τα χαρίσματα τους και την εμπιστοσύνη στη μοναδικότητα τους. Χάρη στη σχέση που έχουν αποκτήσει ήδη με το σώμα τους μπορούν να εμβαθύνουν και να καλλιεργήσουν τα εκφραστικά τους μέσα ενώ την ίδια στιγμή εξελίσσονται στην καθημερινότητά τους.

Οι συνεδρίες βασίζονται στη θεραπευτική σχέση και απευθύνονται σε όσους/ ες θέλουν να διευρύνουν τη σχέση με τον εαυτό και να δυναμώσουν την παρουσία τους. Ιδιαίτερα μπορεί να υποστηρίξει καλλιτέχνες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε σχέση με την δημιουργική διαδικασία, την έκθεση και την παρουσίαση του έργου τους, έχουν κινητικές ιδιαιτερότητες ή έχουν υποστεί τραυματισμό.