Η Ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία που βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου όπου μπορεί να διαρκέσει για ένα μικρό ή μεγάλο δίαστημα ανάλογα με το λόγο για το οποίο έχει προσέλθει στο ιατρείο μας. Η ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι ατομική ή οικογενειακή/ζεύγους. Στο Ιατρείο μας εφαρμόζουμε την Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, μια θεραπεία προσαρμοσμένη στις καθημερινές δυσκολίες των συνθηκών ζωής δίνοντας έμφαση στους τρόπους σκέψης και αντίληψης του ασθενή και πως αναγνωρίζει την ανάγκη για αλλαγές σε επίπεδο συμπεριφοράς. Το κλειδί για μια επιτυχημένη ψυχοθεραπεία είναι να δημιουργηθεί ένας δεσμός εμπιστοσύνης και ασφάλειας μεταξύ θεραπευτή με θεραπευόμενου. Παράλληλα, εφαρμόζουμε και άλλες μεθόδους/τεχνικές όπως το EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) που σημαίνει «απευαισθητοποίηση και επαναπροσαρμογή μέσω οφθαλμικών κινήσεων». Είναι η πρώτη εκλογής ψυχοθεραπευτική μέθοδος για το μετατραυματικό στρες.

Κατά αυτή την μέθοδο, ο θεραπευτής μαζί με το θεραπευόμενο στοχεύουν να επεξεργαστούν γεγονότα και καταστάσεις του παρόντος που αλληλοεπιδρούν αρνητικά σε συναισθηματικό και σωματικό επίπεδο. Στη συνέχεια με στόχο την αποκατάσταση της ψυχικής υγείας επιλέγουν τρόπους θετικής ενίσχυσης συμπεριφοράς.
Με την ολοκλήρωση των συνεδριών το αρνητικό συναίσθημα μειώνεται δραματικά.