Πάσχετε από κατάθλιψη και κάνατε χρήση αντικαταθλιπτικών χαπιών; Έχετε δοκιμάσει διάφορα αντικαταθλιπτικά χώρις αποτέλεσμα; Οι ανεπιθύμητες  παρενέργειες είναι περισσότερες από τα οφέλη; H κατάθλιψη επηρεάζει και ελέγχει τον τρόπο ζωή σας; Πάσχετε από ανθεκτική μορφή κατάθλιψης;

Μετά από επίσημες έρευνες και μελέτες , η TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) ή Διακρανιακή Μαγνητική Διέγερση είναι μια καινοτόμος ασφαλής μέθοδος καταπολέμησης της ανθεκτικής κατάθλιψης και άλλων νευροψυχιατρικών παθήσεων σε ασθενείς όπου δεν απαντούν σε συμβατικές προσεγγίσεις θεραπείας.
Είναι εγκεκριμένη από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) όπως και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA).

Η ζωή των ασθενών συνεχίζεται με κανονική ροή κατά την διάρκεια της θεραπείας χωρίς αναισθησία και νοσηλεία.
Δε προκαλεί απώλεια μνήμη όπως η ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ECT) ή ανεπιθύμητες παρενέργειες κατά τη διάρκεια λήψης ψυχοφαρμάκων όπως αύξηση βάρους, σεξουαλικής δυσλειτουργίας, διαταραχές ύπνου. Είναι εύκολα ανεκτή χωρίς σοβαρές ή μη αναστρέψιμες ανεπιθύμητες ενέργειες όπως πιθανός ήπιος πόνος ή δυσφορία.

Είναι τόσο ασφαλής όπου ο ασθενής μπορεί να συνεχίσει τις δραστηριότητες του όπως να οδηγήσει, να περπατήσει, να επιστρέψει στην εργασία του αμέσως μετά από κάθε συνεδρία.

Η νευροπλαστικότητα, η αξιοσημείωτη εγγενής ικανότητα του εγκεφάλου να δημιούργει εκ νέου δίκτυα μετάξυ των νευρώνων, επιτρέπει στη TMS να δημιουργήσει νέα δίκτυα όπως και να αλλάξει τη δομή και τη λειτουργία των προϋπαρχόντων νευρωνικών κυκλωμάτων προς
ενίσχυση τους.

Ένα μικρό πηνίο εφαρμόζεται στο κεφάλι πάνω από την στοχευμένη περιοχή του εγκεφάλου ώστε να διοχετεύσει ασθενές ηλεκτρικό ρεύμα μέσω της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής ρυθμίζοντας τα νευρωνικά διαμεμβρανικά δυναμικά συνεπώς και τη νευρωνική δραστηριότητα. Τα μαγνητικά πεδία TMS δεν επηρεάζουν άμεσα ολόκληρο τον εγκέφαλο. Αυτά φθάνουν μόνο περίπου 2-3 εκατοστά στον εγκέφαλο ακριβώς κάτω από το πηνίο θεραπείας.

Μία από τις στοχευμένες περιοχές είναι ο αριστερός ραχιαίος πλάγιος προμετωπιαιός φλοιός εν συντομία DLPFC, τμήμα του προμετωπιαίου
φλοιού. Ο προμετωπιαίος φλοιός έχει τον ρόλο του ‘’τελικού συντονιστή’’ όπου εδράζονται ανώτερες γνωστικές και ψυχοκινητικές λειτουργίες, π.χ διανοητικές καθώς και λειτουργίες που σχετίζονται με τη συμπεριφορά,  την παρόρμηση, την αντίληψη, τη διάθεση.

Η τυπική αρχική πορεία θεραπείας αποτελείται από πέντε θεραπευτικές συνεδρίες την εβδομάδα για διάστημα τριών έως έξι εβδομάδων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρόσθετες για να διατηρηθούν τα βέλτιστα αντικαταθλιπτικά οφέλη. Κάθε συνεδρία διαρκεί μόνο λίγα λεπτά.