Georgia-Phaedra Vitali, MD

TMS-Psychiatrist

English Version

Dr. Georgia-Phaedra Vitali is a licensed adult psychiatrist. She is a Founder and Scientific Director at Greece TMS Center with varied experience in the diagnosis and management of various conditions such as Depression, OCD, Anxiety and others emotional and neuropsychiatric disorders. She has been TMS certified provider through training programme at the Berenson-Allen, Harvard Medical School under supervision of Professor Alvaro Pascual-Leone.

In adition, she attended and completed the accelerated course programme ”Innovation and Health Care” provided by Sloan Bussiness School, MIT in collaboration with Harvard Medical School.

She obtained magnum cum laude her medical degree from Medical School Carol Davila, Bucharest.

Subsequently, she started her residency training at the largest Northern European University Hospital, Sahlgrenska in Gothenburg, Sweden. During her residency training, she completed her cognitive-behavioral psychotherapy training, step I. Afterwards, she has worked as consultant in both outpatient and inpatient areas in a variety of hospital-based and outpatient settings in Sweden. While she served as senior consultant at the psychosis outpatient unit of Södertälje Hospital, Stockholm Region was called to arrange successfully a study visit of a group of Japanese researchers andphysicians(http://www.svenskpsykiatri.se/wp-content/uploads/2018/10/SP-nr-3-hemsidan.pdf).

She thorougly believes in integrating TMS and other evidence-based innovated approaches based on cutting-edge effective technology for patients who do not respond to traditional medication one-approach. 

She is member of several scientific societies and has participated in numerous scientific conferences.

Svensk Version

Georgia-Phaedra Vitali är legitimerade allmänpsykiatriker både från den svenska och grekiska socialstyrelsen. Hon är grundare och vetenskaplig direktör vid Greece TMS Center med bredd erfarenhet av att diagnostisera och behandla olika psykiatriska tillstånd liksom depression, OCD, ångest och andra emotionella och neuropsykiatriska sjukdomar.  

Hon har varit TMS-certifierad efter hon utbildades vid Berenson-Allen Center, Harvard Medical School under handledning av professor Alvaro Pascual-Leone. Dessutom deltog och fullföljde det intensiva kursprogrammet ” Innovation and Health Care ” som tillhandahölls av Sloan Bussiness School, MIT i samarbetet med Harvard Medical School.  

Hon fick magnum cum laude sin läkarexamen från universitet Carol Davila i Bukarest.

Strax efter hon började sin specialisttjänstgöring i psykiatrin vid Sahlgrenska Universitetsjukhus. Under den tiden utbildades också vid kognitiva beteende psykoterapi, steg I. Hon har jobbat i tjänst av överläkare inom både öppenvårds- och öppenvårdsområden vid olika psykiatriska kliniken i Sverige.

Hon har stor intresse för evidensbaserade innovativa behandlingsmetoder liksom den transkraniella magnetisk stimuleringen för dem patienterna som har inte svarat på olika behadlingar inkl. medicinering.

Hon är medlem i flera vetenskapliga föreningar och har deltagit i flera internationella konferenser.

Har arbetat 4 månader med Dr.Vitali och sett hennes proffessionalitet, kunnande, gentemot patienterna och personalen, den var mycket noggrann och hon lämnade inget åt slumpen. Ett otroligt brinnande,nyfiket och öppet sinne för helhetsperspektivet av människor med psykiska sjukdomar. Varma rekommendationer från sjuksköterska med 45 års erfarenhet inom vården.

M.Ö, f.d. medarbetare