‘’Επειδή κάθε εγκέφαλος είναι μοναδικός όπως το αποτύπωμα’’

Η Νευροπλοήγηση (Neuronavigation) στοχεύει στην ασφαλή απεικονιστική καθοδηγούμενη πλοήγηση στην περιοχή του εγκεφάλου. Πέρα από την χρήση της στις εφαρμοσμένες νευροεπιστημές χρησιμοποιείται στην νευροχειρουργική παρέχοντας μεγαλύτερη χειρουργική ακρίβεια, μικρότερη χειρουργική τομή, δυνατότητα  προγραμματισμού του χειρουργείου σε συνθήκες εικονικής πραγματικότητας, πιο σύντομο χρόνο χειρουργείου, μικρότερη παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο και ταχύτερη επιστροφή στην καθημερινή του ζωή, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους επιπλοκών.

Με τη νευροπλοήγηση αυξάνονται τα ποσοστά επιτυχίας της θεραπείας της Διακρανιακής Μαγνητικής Διέγερσης (Remaman et al, 2015) καθώς επιτυγχάνονται σταθερότερα κλινικά αποτέλεσματα.

Βάσει της μελέτης Nauczyciel et al., 2011, διαπιστώθηκε ότι η απόσταση μεταξύ του πραγματικού στόχου με νευροπλοήγηση και του στόχου που καθορίστηκε με την τυπική διαδικασία χωρίς νευροπλοήγηση ήταν μεγαλύτερη από 20 mm για το 54% των ασθενών, ενώ μόνο ένας από τους έντεκα έλαβε σωστά τη θεραπεία.

Καταλυτικός παράγοντας για την ορθή εφαρμογή της ΤΜS με ή χωρίς νευροπλοήγηση είναι η επιλογή ενός εξειδικευμένου και πιστοποιημένου ψυχιάτρου.

Η μέθοδος αυτή επιτρέπει την λειτουργική χαρτογράφηση του εγκεφάλου με ακρίβεια χιλιοστού, κάτι που είναι αδύνατο να επιτευχθεί με άλλο τρόπο.