Νέα πρωτοπόρα τμήματα

Ψυχοθεραπεία για καλλιτέχνες

Ψυχοθεραπεία για καλλιτέχνες

Tμήμα για ΛΟΑΤΚΙ άτομα

Tμήμα για ΛΟΑΤΚΙ άτομα

Πρώτο και μοναδικό τμήμα ψυχοθεραπείας για καλλιτέχνες

Η Σωματική Ψυχοθεραπεία είναι μια ολιστική θεραπευτική προσέγγιση που εστιάζει στη σχέση νου – σώματος. Φέρνει επίγνωση στον τρόπο βιώνει το άτομο τη ζωή και τις σχέσεις του και απομακρύνει τα εμπόδια που σταματούν την εξέλιξη και την εκπλήρωση των βαθύτερων επιθυμιών του.

Παράλληλα με γνωστικές διεργασίες ενεργοποιεί τη συμμετοχή του σώματος προσφέροντας μια ολοκληρωμένη θεραπευτική εμπειρία. Το άτομο έρχεται σε επαφή με τα συναισθήματα, τα όρια και τις ανάγκες του και σταδιακά εκφράζεται με μεγαλύτερη ελευθερία. Συνδέεται με πτυχές του εαυτού του και μεταμορφώνει ο, τιδήποτε δεν εξυπηρετεί τη ζωή του στο παρόν.

Καλλιτέχνες και άτομα που ασχολούνται με το σώμα τους ή έρχονται σε επαφή με κοινό μπορούν να ωφεληθούν από τη μέθοδο της Σωματικής Ψυχοθεραπείας επιτρέποντας τη σύνδεση με τα χαρίσματα τους και την εμπιστοσύνη στη μοναδικότητα τους. Χάρη στη σχέση που έχουν αποκτήσει ήδη με το σώμα τους μπορούν να εμβαθύνουν και να καλλιεργήσουν τα εκφραστικά τους μέσα ενώ την ίδια στιγμή εξελίσσονται στην καθημερινότητά τους.

Οι συνεδρίες βασίζονται στη θεραπευτική σχέση και απευθύνονται σε όσους/ ες θέλουν να διευρύνουν τη σχέση με τον εαυτό και να δυναμώσουν την παρουσία τους. Ιδιαίτερα μπορεί να υποστηρίξει καλλιτέχνες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε σχέση με την δημιουργική διαδικασία, την έκθεση και την παρουσίαση του έργου τους, έχουν κινητικές ιδιαιτερότητες ή έχουν υποστεί τραυματισμό.

Πρωτοπόρο εξειδικευμένο LGBTQI τμήμα

Θεωρώντας απαραίτητο το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό του κάθε ατόμου και την πρόσβαση στην θεραπεία, με το εξειδικευμένο τμήμα μας για ΛΟΑΤΚΙ άτομα στοχεύουμε να δημιουργήσουμε ενα ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορούν να εκφράστουν βιώματα σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου αλλά που επηρεάζουν όλο το φάσμα της ζωής.
Ακολουθώντας την επιβεβαιωτική, μη επικριτική προσεγγιση και τα εργαλεία της γνωσιακής συμπεριφορικής προσέγγισης δημιουργούμε το πλαίσιο ώστε να αναπτυχθεί η θεραπευτική σχέση και συμμαχία που θα επιτρέψει στον θεραπευόμενο να αντιμετωπίσει προβλήματα και δυσκολίες που προκύπτουν σε επίπεδο κοινωνικών σχέσεων, οικογένειας, εργασίας και να ενδυναμωθεί κατα την διάρκεια αυτή.