Εισαγωγή

Η Δρ. Γεωργία Φαίδρα Βιτάλη λειτουργεί το ιδιωτικό της ιατρείο με έδρα  στη Δάφνη, Αττικής στην οδό Αβέρωφ αριθ. 48 και Μ. Αλεξάνδρου αριθ. 10, με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας contact@greecetmscenter.com , τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 2109702557 και 6993370260 (στο εξής χάριν συντομίας η Δικαιούχος) δημιούργησε και λειτουργεί τις παρούσες ιστοσελίδες www.greecetmscenter.com, www.gpvitali-psixiatros.gr (στο εξής χάριν συντομίας ιστοσελίδες). Οι ιστοσελίδες www.greecetmscenter.com, www.gpvitali-psixiatros.gr είναι απλές και φιλικές στη χρήση τους, ενώ έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη/συνδρομητή/ασθενή έχουν δε μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτησή τους.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση των ιστοσελίδων www.greecetmscenter.com, www.gpvitali-psixiatros.gr .

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους, που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Δικαιούχου προς όλους εσάς τους χρήστες/ασθενή των ιστοσελίδων. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στις άνω ιστοσελίδες συνεπάγεται αυτοδικαίως και την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας σε αυτούς.

Κάθε χρήστης, που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας (στο εξής καλούμενος για συντομία χρήστης/συνδρομητής/ασθενής) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση.

Εάν κάποιος χρήστης/ασθενής δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση των ιστοσελίδων, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Γενικοί όροι

Η Δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τις ιστοσελίδες οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, με ή χωρίς προειδοποίηση, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες/ασθενείς για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες των παρουσών ιστοσελίδων. Οι συμβάσεις καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.  Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν περιλαμβάνει τις συνδρομές και αντίστοιχα πακέτα που έχετε ήδη καταβάλει και για το χρονικό διάστημα που αυτές αφορούν.

Παρεχόμενες πληροφορίες–Προϊόντα / Υπηρεσίες

 H Δικαιούχος δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στις ιστοσελίδες σε ότι αφορά την ταυτότητα της, όσο και τις παρεχόμενες μέσω αυτής υπηρεσίες της. Η Δικαιούχος, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Η Δικαιούχος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη.

Περιορισμός ευθύνης

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας έχει δημιουργηθεί με απόλυτη φροντίδα και επιμέλεια. Τα θιγόμενα ιατρικά θέματα προσεγγίζονται με υπευθυνότητα. Η Δικαιούχος ωστόσο δεν αντιπροσωπεύει την εγγυρότητα των πληροφοριών και στοιχείων που εμπεριέχονται στα κείμενα και το πληροφοριακό περιεχόμενο προσφέρεται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση, εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, για την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, για τη μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Γι’ αυτό συνίσταται ο επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής/ασθενής να επιβεβαιώνουν την ακρίβεια, την πληρότητα και το επικαιροποιημένο κάθε πληροφορίας που διατίθεται μέσω αυτής και φέρουν πλήρως την ευθύνη σχετικώς.

Έχοντας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκυρη πληροφόρηση αυτής της ιστοσελίδας, το πληροφοριακό περιεχόμενο δεν είναι απαραίτητα ακριβές ή επίκαιρο και  ενδεχομένως επικαιροποιημένο κατά τη στιγμή της πρόσβασης ή μπορεί να έχει υποστεί τυχόν αλλοιώσεις ή παρεμβάσεις από τρίτους χωρίς την προηγούμενη γνώση ή συναίνεση της Δικαιούχου.

Οποιαδήποτε αναφορά στην ιστοσελίδα σε παρεχόμενες υπηρεσίες ή προϊόντα δε συνιστά παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως, πρόταση κατάρτισης οποιασδήποτε σύμβασης, ιατρική συμβουλή ή σύσταση. Τα κείμενα που αφορούν σε ιατρικές και θεραπευτικές μεθόδους δεν έχουν σαν στόχο, να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτική λύση, αντί της συμβουλής, από τους επαγγελματίες Ιατρούς ή άλλους αρμόδιους επαγγελματίες.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής/ασθενής επιθυμεί συμβουλή για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας, παρακαλείται να απευθυνθεί στους ειδικούς για την υγεία, διότι απαιτείται κλινική και ενδεχομένως διαγνωστική εξέταση.

Η Δικαιούχος ενημερώνει ότι δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα πληροφοριακά περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς λάθη και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Επίσης η Δικαιούχος δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεσή σας, παρά τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας, σας παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Ο χρήστης/επισκέπτης/συνδρομητής καλείται με δική του ευθύνη να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας (π.χ. αντιικό πρόγραμμα) της ασφαλείας και ακεραιότητας των δικών τους συστημάτων καθώς και πριν από οποιαδήποτε ‘’φόρτωση’’ από τον  Ίστοτοπο.

Σε περίπτωση διορθώσεων ή επισκευών, τα αναλαμβάνει αποκλειστικά εξ’ ολοκλήρου ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η Δικαιούχος.

Η τεχνική αρτιότητα, διαθεσιμότητα, ακεραιότητα ή ασφάλεια του Ιστοτόπου και όπως η χρήσης αυτού ή η πρόσβαση σε αυτόν δεν εγγυώνται από την Δικαιούχο.

Κάθε δυνατή προσπάθεια καταβάλλεται στα πλαίσια του προληπτικού και τεχνολογικού ελέγχου, ώστε οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα να είναι άρτιες και αξιόπιστες όπως και να προσφέρονται ανεμπόδιστα. Ωστόσο, η Δικαιούχος δεν μπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Η Δικαιούχος, συνεπώς, δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ακόμα και από αμέλεια, διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας, ή ακόμη και εάν καταστεί δύσκολη ή και ανέφικτη η πρόσβαση σε αυτήν, για οποιαδήποτε τεχνικά θέματα τυχόν εμφανιστούν ή ακόμα εάν εντοπιστούν “ιοί” ή τυχόν άλλα επιβλαβή λογισμικά και τυχόν μεταδοθούν στα τερματικά των επισκεπτών/χρηστών ή εάν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα άτομα (γνωστοί ως “hackers”) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στη λειτουργία του.

 

Η Δικαιούχος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημίας, άμεσης ή έμμεσης, τυχόν υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής/ασθενής και η οποία σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση των σελίδων, την πλοήγηση σε αυτές, τη χρήση των υπηρεσιών, πληροφοριών, επιλογών και περιεχομένων του Ιστοτόπου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας.

Η Δικαιούχος επίσης δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη/επισκέπτη/συνδρομητή/ασθενή ή τρίτων για οποιαδήποτε τυχόν ζημία οφειλόμενη σε τυχόν εσφαλμένο, ανακριβή ή ανεπίκαιρο χαρακτήρα του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας και των ηλεκτρονικών  σελίδων αυτής.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελιδών, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Δικαιούχου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, για την οποία η Δικαιούχος έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο της ιστοσελίδας. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Δικαιούχου ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα, που παρατίθενται και περιγράφουν την παρούσα ιστοσελίδα  ή  τις υπηρεσίες της Δικαιούχου ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Δικαιούχου ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στην ιστοσελίδα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ευθύνη Χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης/ασθενής συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα της ιστοσελίδας, όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφτηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Αναφορικά με προσωπικά θέματα υγείας ή την χρήση φαρμακευτικών προϊόντων που χορηγούνται κατόπιν ιατρικής συνταγής καλείται ο επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής να απευθύνεται σε ειδικούς σε θέματα υγείας. Οι ερωτήσεις και πληροφορίες που απευθύνονται στη Δικαιούχο μέσω της ιστοσελίδας ζητείται συνεπώς να μην αναφέρονται στα παραπάνω. Σε αντίθετη περίπτωση, μια τέτοια πληροφόρηση, δεν θεωρείται εμπιστευτική και η Δικαιούχος δεν φέρει καμιά ευθύνη όσον αφορά την πληροφόρηση αυτή και είναι ελεύθερη να τη χρησιμοποιεί.

Περιορισμένη άδεια

Οι εν λόγω ιστοσελίδες υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγούν ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων τους. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο www.greecetmscenter.com, www.gpvitali-psixiatros.gr:
Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, οδηγούν σε σελίδες της ιστοσελίδας ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν τον επισκέπτη/χρήστη/ασθενή να μεταβεί από αυτό σε ιστοσελίδες των συνδρομητών επιχειρήσεων ή/και τρίτων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Δικαιούχου και η Δικαιούχος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η Δικαιούχος δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η Δικαιούχος παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στην ιστοσελίδα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του, η οποία δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή/ασθενή και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στην ιστοσελίδα δεν υποδηλώνει ότι αυτή εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους. Οι χρήστες επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές με αποκλειστική ευθύνη τους.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων -Αποκήρυξη ευθυνών

Η Δικαιούχος, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών/συνδρομητών/ασθενών της. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, να καταλάβετε ότι πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτή όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης  της ιστοσελίδας περιγράφουν την μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα, την χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποίας εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σας στο επιστημονικό και γραμματειακό προσωπικό του ιατρείου μέσω φυσικής παρουσίας είτε εξ αποστάσεως (τηλεδιάσκεψη, τηλεφωνική επικοινωνία) και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σε εκτέλεση των υπηρεσιών που επιλέγετε για την επίτευξη των υπηρεσιών κατά την ιατρική δεοντολογία και νομοθεσία.

Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη/επισκέπτη/συνδρομητή/ασθενή επεξεργάζονται με διαφάνεια κατά τις αρχές της νομιμότητας (π.χ. με τη συγκατάθεση του, αναγκαιότητα επεξεργασίας ώστε να προγραμματιστεί η ιατρική επίσκεψη, προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, παροχή υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης, θεραπείας, διασφάλιση των έννομων συμφερόντων μας, για να διεκπεραιωθούν τα δικαιώματα στον τομέα του εργατικού δικαίου, για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων που σχετίζονται με την ιατρική ευθύνη και εν γένει την παροχή υπηρεσιών υγείας κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικής προστασίας ή και ακόμη καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον. Επίσης της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που είναι απαραίτητα για το σκοπό αυτό, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας (αρ. 9 παρ. 2 περ. η΄ του Γενικού Κανονισμού). Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται για άλλους σκοπούς εκτός από την παροχή ιατρικών εν γένει υπηρεσιών, τότε ζητείται η ρητή σας συγκατάθεση, όπως λ.χ. σε περίπτωση συμμετοχής ενός ασθενούς σε κλινική μελέτη.

Κατ’ εξαίρεση γίνεται χρήση των στοιχείων του ιατρικού σας φακέλου, όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο για τη θεμελίωση, αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματός και νομικών αξιώσεων σε υποθέσεις που αφορούν ιατρική ευθύνη  και εν γένει την παροχή υπηρεσιών υγείας.

Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση τρίτου που επικαλείται έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες, όπως και σε άλλα όργανα της Ελληνικής Πολιτείας, που με βάση τις καταστατικές τους διατάξεις έχουν τέτοιο δικαίωμα και αρμοδιότητα.

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται τόσο φυσικά όσο και ηλεκτρονικά (γραπτώς ή/και προφορικά), αναλυτικότερα:

-μέσω φυσικής επικοινωνίας

-μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας

-μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας

-μέσω ταχυδρομικής αλληλογραφίας

-μέσω παράδοσης/παραγγελίας διαγνωστικών εξετάσεων και λήψη παραπεμπτικών

-μέσω αποστολής βιογραφικών/αιτήσεων για πρόσληψη προσωπικού ή ενδεχόμενης συνεργασίας.

-μέσω επίσκεψης, συνδρομής, εγγραφής στο παρόντα ιστότοπο

Αναφορικά με την φορητότητα, διαγραφή, διόρθωση, αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων που έχουν γνωστοποιηθεί στο παρόντα Ιστότοπο ή στη Δικαιούχο, αυτά διαχειρίζονται σύμφωνα με την παρούσα σχετική νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ν. 3418/2005, άρθρο 14, η τήρηση ιατρικού αρχείου προβλέπεται για μία δεκαετία (10 έτη) από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή σε ιδιωτικά ιατρεία και τις λοιπές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ιδιωτικού τομέα και για μία εικοσαετία (20 έτη) από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή σε κάθε άλλη περίπτωση.

Το πληροφοριακό περιεχόμενο του φακέλου υγείας σας  διατηρείται τουλάχιστον για όσο χρόνο επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία, με σκοπό την ιατρική σας παρακολούθηση και για την βέλτιστη εκτίμηση, διάγνωση και θεραπεία σας.

Με σκοπό την άρτια και υψηλού επιπέδου παροχή ιατρικών υπηρεσιών από εμάς, διατηρείται ηλεκτρονικό ιατρικό αρχείο με γνώμονα την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης προσωπικών δεδομένων.

Γνωστοποιείται ότι γίνεται χρήση βίντεοκάμερας με υποστήριξη καταγραφής για την καλύτερη δυνατή ασφάλεια τόσο των επισκεπτών/ασθενών όσο και του προσωπικού και εξοπλισμού, εγκαταστάσεων του ιατρείου σύμφωνα και με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Γνωστοποιείται επίσης ότι τα στοιχεία του επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή/ασθενή σε ενδεχόμενη εξαγωγή στατιστικών δεδομένων, ανωνυμοποιούνται.

Τα προσωπικά δεδομένα συνοψίζονται περιληπτικά στα εξής:

  1. Δημογραφικά στοιχεία (λ.χ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης-ηλικία, όνομα συζύγου, φύλο, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου, αριθμός βιβλιαρίου ασθενείας, ΑΦΜ, επάγγελμα ή χώρος εργασίας
  2. Δεδομένα τρίτων , όπως των συγγενών σας (λ.χ. όνομα, επίθετο, πατρώνυμο κ.α.) για ενδεχόμενη επικοινωνία ή ανάληψη συμπληρωματικού ιστορικού μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση του χρήστη/επισκέπτη/συνδρομητή.
  3. Στοιχεία επικοινωνίας (λ.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, e-mail) για την μεταξύ μας επικοινωνία, την αποστολή των αποτελεσμάτων των εξετάσεών σας ή για την αποστολή προς τον χρήστη/επισκέπτη/συνδρομητή ενημερωτικού υλικού.
  4. Στοιχεία ασφάλισης (λ.χ. ασφαλιστικό ταμείο ή εταιρεία, ασφαλιστική σχέση, ασφαλιστική εταιρεία, αριθμός ομαδικού ή ατομικού ασφαλιστηρίου, κωδικός κάλυψης, ημερομηνία έναρξης ισχύος ή ανανέωσης του ασφαλιστηρίου, ημερομηνία λήξης της ασφαλιστικής κάλυψης, ημερομηνία επετείου συμβολαίου, ημερομηνία αποστολής εγγραφής, κατάσταση ασφαλιστηρίου (ενεργό ή άκυρο),
  5. Δεδομένα υγείας σχετικά με τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται, τα οποία αφορούν διαγνωστικές και κλινικές εξετάσεις, νοσηλεία, παραπεμπτικά ιατρών, κλινικά συμπτώματα, ιατρικό προσωπικό ή/και οικογενειακό ιστορικό, φαρμακευτική αγωγή και θεραπεία, ιατρικές γνωματεύσεις και ιατρικά πορίσματα, τυχόν ανικανότητες και αναπηρίες, στοιχεία χειρουργικών επεμβάσεων, προηγούμενη υγειονομική περίθαλψη, κωδικός εξεταζόμενου, ΑΜΚΑ κ.ά. Επίσης ενδέχεται να συλλεχθούν και να επεξεργαστούν δεδομένα υγείας για την παροχή από εμάς ιατρικών υπηρεσιών που ανακοινώνονται ή διαβιβάζονται από τον ίδιο τον χρήστη/επισκέπτη/συνδρομητή ή από τρίτα πρόσωπα που τον συνοδεύουν και καθίστανται απολύτως αναγκαία για την εκτίμηση της κατάστασης υγείας του χρήστη/επισκέπτη/συνδρομητή.
  6. Βιολογικά δείγματα και γενετικά δεδομένα με σκοπό την αποστολή για εργαστηριακό έλεγχο τους (αιματολογικό, βιοχημικό, ορμονολογικό, παθολογοανατομικό, ανοσολογικό, μικροβιολογικό, μοριακής βιολογίας και κυτταρογενετικό).
  7. Πληροφορίες για τον τρόπο πληρωμής, π.χ. πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας κ.ά.,  οικονομικά στοιχεία του υπόχρεου δαπάνης,
  8. Περιήγηση και η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) της συσκευής σας κατά την περιήγησή σας στο παρόντα Ιστότοπο.
  9. Ηχογραφημένη κλήση/επίσκεψη ή βιντεοσκοπήμενη επίσκεψη μετά από ενημέρωση και ρητή συγκατάθεση του χρήστη/επισκέπτη/συνδρομητή.
  10. Δεδομένα συνημμένων βιογραφικών που υποβάλλετε μαζί με την αίτηση για εργασία.

Επίσης γνωστοποιείται ότι κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων σας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση που δεν συναινείτε στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών σας στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσετε τα σχετικά πεδία.

Η Δικαιούχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία σας να σεβαστείτε και να ακολουθήσετε τους ανωτέρω όρους χρήσεως.

Ενότητα καταγραφής εμπειριών («Μαρτυρίες»)

Στην ιστοσελίδα δύναται να φιλοξενηθούν μαρτυρίες ασθενών, στους οποίους η  Δικαιούχος καθώς και το επιστημονικό προσωπικό του ιατρείου της έχουν προσφέρει υπηρεσίες (ιατρικές, ψυχοθεραπευτικές και συμβουλευτικές) ή έχουν πληροφορήσει σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του ιατρείου τους και την ποιότητα της ιατρικής τους φροντίδας. Τα προσωπικά στοιχεία όσων επιλέξουν να πράξουν τούτο δεν θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, αλλά θα αναγράφεται μόνο το αρχικό γράμμα του ονόματος τους για λόγω τήρησης των προσωπικών δεδομένων.

Το σύνολο του εργατικού δυναμικού που απασχολείται συμβατικά ή σε μόνιμη θέση δεσμεύεται με ρήτρες εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και προστασίας του απορρήτου των εν λόγω δεδομένων σας ή φέρει υποχρέωση εκ του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας για τήρηση της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου τους.

Ο χρήστης/επισκέπτης/συνδρομητής δύναται να χρησιμοποιεί τις επιλογές «like» και «share» επί των αναρτώμενων.

Τροποποίηση κι Ενημέρωση για τυχόν Αλλαγές

Η Δικαιούχος μπορεί να επεξεργαστεί αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τη διακριτική μας ευχέρεια λόγω αλλαγών στην Διαδικτυακή τεχνολογία ή στην εφαρμοσμένη νομοθεσία. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε αυτήν την Πολιτική Προστασίας κατά διαστήματα για τυχόν αλλαγές.

Παράπονα, ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Εάν έχετε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τις πρακτικές προστασίας μυστικών δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης, αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητήἄσθενή, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το  www.greecetmscenter.com, www.gpvitali-psixiatros.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη/ασθενή, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται τα αιτήματά σας, ενώ σε κάθε έξοδό σας από της  διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργούν σωστά και απρόσκοπτα οι ιστοσελίδες www.greecetmscenter.com, www.gpvitali-psixiatros.gr

Τρίτοι προμηθευτές, όπως και η Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις του παρόντα Ίστοτοπου σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από χρήση των cookies από την Google, εδώ .

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Οι παρούσες ιστοσελίδες επιτρέπουν στους χρήστες/συνδρομητές/ασθενείς τους να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, η Δικαιούχος θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία της άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη/ασθενή η Δικαιούχος  θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη/ασθενή. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με τη Δικαιούχο μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@greecetmscenter.com . Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό, προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα,

Περιοδικές Αλλαγές

Συνεχώς η Δικαιούχος επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της, και τις σχετικά με αυτή υπηρεσίες της. Επίσης  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω αυτής, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς προειδοποίηση. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν περιλαμβάνει συναλλαγές που έχετε ήδη πραγματοποιήσει. Παράλληλα, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο των παρόντων όρων χρήσης και πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει www.greecetmscenter.com, www.gpvitali-psixiatros.gr : Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται γι’ αυτό το λόγο η ισχύς των υπόλοιπων όρων. Για κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη χρήση της Ιστοσελίδας, αρμοδιότητα έχουν τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Σε περίπτωση τυχόν καταγγελίας απευθυνθείτε στην ΑΠΔΠΧ ( Κηφισίας αριθ. 1-3, τ.κ. 11523, Αθήνα, τηλ 210 6475600) ή σε περίπτωση που κατά οποιοδήποτε τρόπο θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή στις παρούσες ιστοσελίδες.

 

Copywrite © 2018 WWW.GREECETMSCENTER.COM All rights reserved.