Αισθάνομαι ασφαλής στα χέρια της Δρ. Βιτάλη. Γνωρίζει σαφώς για τι μιλάει και μου εξηγεί κάθετι με σαφή και απλό τρόπο. Αφιερώνει όσο χρόνο χρειαστεί για να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις μου.