Τι είναι η γήρανση;

Έχουν διατυπωθεί πολλές μελέτες και έρευνες για την Τρίτη ηλικία και θα μπορούσαμε να πούμε πως η γήρανση είναι μια σύνθετη διαδικασία όπου στο ανθρώπινο σώμα παρατηρούνται κυτταρικές αλλαγές και οργανικές η οποίες διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Ωστόσο, δεν θα μπορούσαμε να περιοριστούμε μόνο στο κομμάτι το Ιατρικό αλλά συμβάλλει και η κοινωνική , ψυχική υγεία. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν στη διαδικασία της γήρανσης όπως είναι η κληρονομικότητα , το κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον, η ψυχοσύνθεση του ατόμου και η υγιεινή διαβίωση. (Κωσταρίδου,2008)

Πως αντιμετωπίζεται από την σύγχρονη κοινωνία;

Στη σύγχρονη κοινωνία όπου ο τρόπος ζωής έχει γίνει πιο σύνθετος και η τεχνολογία έχει εισβάλλει απότομα στη ζωή μας , η ηλικιωμένοι συμβαδίζουν σε αυτό παθητικά. Είναι μια κοινωνική πραγματικότητα το γεγονός ότι μετά τη παραγωγική εργασία στις περισσότερες χώρες και συγκεκριμένα στην Ελλάδα η Τρίτη ηλικία ως πλέον επιβαρυντικοί παράγοντες και μη αποδοτικοί παραγωγικά τίθενται στο περιθώριο. Έτσι έχουμε μια σειρά από κοινωνικά προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι υπερήλικοι όπως τα οικονομικά προβλήματα που είναι ένα από τα βασικότερα στα οποία ειδικά με τις εξελίξεις που υπάρχουν στα Ασφαλιστικά ταμεία δυσχεραίνουν τις καθημερινές τους ανάγκες και την Ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Επιπλέον , το κομμάτι της αυτοεξυπηρέτησης είναι σημαντικό διότι πολλοί ηλικιωμένοι που μπορεί να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και που αδυνατούν από το συγγενικό περιβάλλον ή οικογενειακό να βοηθήσουν δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη καθημερινές ασχολίες όπως ατομική υγιεινή ,μαγείρεμα κ.α. Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να
παραλείψουμε το κομμάτι της επικοινωνίας και ψυχαγωγίας όπου ως το γηραιότερο μέλος στη οικογένεια συνήθως παρατηρείται χάσμα γενεών με τα νεότερα μέλη και αυτό τους οδηγεί σε κοινωνική απομόνωση λόγω χαμηλού μορφωτικού επιπέδου ή στασιμότητα των κοινωνικών τους γνώσεων με την εξέλιξη και την πρόοδο της κοινωνίας. Όπως επίσης, οι ηλικιωμένοι νιώθουν μοναξιά, μαρασμό, λύπη , απόγνωση γεροντική κατάθλιψη. Γι’ αυτό το λόγο η παροχή  συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους ηλικιωμένους και στις οικογένειες τους θα αποτελούσε συνδετικό κρίκο για την ομαλή ένταξη στα
καθημερινά εμπόδια και στη βελτίωση των δυσλειτουργικών σχέσεων.

Να ισχυροποιήσουμε τους δεσμούς μας με τους ηλικιωμένους

Η Τρίτη ηλικία στη σύγχρονη κοινωνία θα ήταν καλό όχι μόνο να την σεβόμαστε αλλά να την αγκαλιάζουμε γιατί η πείρα τους μέσα από την ζωή τους είναι μοναδική και μας δίνουν το κίνητρο να συνειδητοποιήσουμε την εξέλιξη του ανθρώπου και πως αυτά που αποτελούν κληρονομιά είναι η ισχυροποίηση των δεσμών μέσα στη οικογένεια. Να σκεφτούμε πως και εμείς θα φτάσουμε σε αυτή την ηλικία και πως θα θέλαμε να μας συμπεριφερθούν. Σαφώς, από το κομμάτι
της Πολιτείας θα πρέπει τα συστήματα υγείας να είναι κατάλληλα και φιλικά προς εκείνους και τις οικογένειες τους. Επίσης, να δημιουργήσουν περισσότερα προγράμματα για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους. Να απομακρύνουμε τις προκαταλήψεις που έχουμε για τα γηρατειά, να προσαρμόζουμε τη ζωή μας και να συμβαδίζουμε με αυτή αγαπώντας τον εαυτό μας φροντίζοντας τον και να διατηρούμε ειλικρινής δεσμούς με την οικογένεια.

Βιβλιογραφία : Κωσταρίδου- Ευκλείδη Α.(2008). Θέματα γηροψυχολογίας και γεροντολογίας. Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα